Yan Chen, Chair Professor
  Jiuke Mu, Professor
  Jiayao Ma, Professor

Postdoctor
  Xiao Zhang, Postdoctor

PhD Students
  Mechanisms:
  Weiqi Liu, 2019, Ph.D. student
  Yuanqing Gu, 2020, Ph.D. student
  Kaili Xi, 2021, Ph.D. student
  Yuehao Zhang, 2022, Ph.D. student
  Metamaterials & Mechanics:
  Mengyue Li, 2020, Ph.D. student
  Xiaochen Yang, 2021, Ph.D. student
  Sibo Chai, 2021, Ph.D. student
  Zhibo Wei, 2022, Ph.D. student
  Yi Zhang, 2022, Ph.D. student
  Robotics:
  Zhenhao Jia, 2020, Ph.D. student
  Lixue Yang , 2022, Ph.D. student

Master Students
  Mechanism:
  Chenjie Zhao, 2021, Master student
  Minglue Liu, 2021, Master student
  Jingsong Wei, 2022, Master student
  Yuxing Song, 2022, Master student
  Can Lu, 2022, Master student
  Metamaterials & Mechanics:
  Haoshi Ding, 2021, Master student
  Yang Zhang, 2022, Master student
  Robotics:
  Lei Fu, 2020, Master student
  Xinyue Chang, 2020, Master student
  Xiaohang Sun, 2020, Master student
  Shiju Yang, 2022, Master student
  Lufeng Wang, 2022, Master student
  Haoxiang Jin, 2022, Master student
  Houhua Chen, 2022, Master student

Undergraduate Students
  Chuhan Xu, 2019, Undergraduate student
  Dechen Zhao, 2019, Undergraduate student

Former Students
  Haiyang Liu, 2015, Master
      Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.
  Xiaolei Guo, 2016, Master
      Shanghai BOBST Co., Ltd.
  Yong Guo, 2016, Master
      China FAW Group Corporation
  Ruikang Xie, 2016, Master
      Qingdao SIASUN Robot&Automation Co., Ltd.
  Binbin Gao, 2017, Master
      Huawei Technology Co., Ltd.
  Degao Hou, 2017, Master
      The 14th Research Institute of
      China Electronics Technology Group Corporation
  Xiang Liu, 2017, Master
      Shanghai Minimally Invasive Xintong Medical Technology Co., Ltd.
  Fufu Yang, 2018, Ph.D.
      Fuzhou University
  Rui Peng, 2018, Ph.D.
      Huawei Technology Co., Ltd.
  Huijuan Feng, 2018, Ph.D.
       Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne
      (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, EPFL)
  Junjie Gao, 2018, Master
      Shenzhen Robo Medical Technology Co., Ltd.
  Jichao Song, 2018, Master
      BORGWARD Automobile (China) Co., Ltd.
  Runping Xu, 2018, Master
      Emerson Electric (China) Investment Co., Ltd.
  Mengyan Shi, 2019, Master
      China Automotive Technology and Research Center Co. Ltd.
      Automotive Engineering Research Institute
  Linfeng Zhang, 2019, Master
      Tianjin Helicopter Research and Development Center
  Miao Zhang, 2019, Master
      Beijing Oriental Science and Technology Group Co., Ltd.
  Haoyuan Shi, 2019, Bachelor
      Cornell University
  Jeff Lee, 2020, Duo-degree Joint-Ph.D. with Queensland University
      Queensland University
  Mingyuan Yang, 2020, Master
      China Automotive Industry Engineering Co., Ltd
  Huaping Dai, 2020, Master
      Land Space Technology Co., Ltd.
  Zhijie Wang, 2020, Bachelor
      Weichai Power Co., Ltd.
  Weilin Lv, 2021, Ph.D
      Hebei University of Technology
  Xuesong Chen, 2021, Master
      Beijing Jingwei Hengrun Technology Co., Ltd
  Xinfeng Sun, 2021, Master
      Shanghai yikong Power System Co., Ltd
  Peng Liu, 2021, Master
      China Automotive Data Co., Ltd
  Zufeng Shang, 2021, Ph.D
      Zhejiang Sci-Tech University
  Shixi Zang, 2022, Ph.D
  Jinrui Yu, 2022, Master
      Xi'an Glory Terminal Co., Ltd.